Không gian lý tưởng

Phim X-men 3: The Last Stand 2006 tiếp nối 2 phần trước. Nhưng lần này,

cộng đồng những người bị đột biến đứng trước ngã ba đường: phải lựa chọn

tiếp tục cuộc sống bị xã hội xa lánh để giữ lại những sức mạnh độc nhất

tạo hoá ban tặng, hoặc từ bỏ tất cả để hoà nhập trong cuộc sống bình

thường. Mâu thuẫn bắt đầu giữa người đứng đầu dị nhân Chales Xavier và

Eric Lehnsherr khi một người ủng hộ chủ trương một người vì mọi người

còn một người lại khăng khăng kẻ mạnh nhất sẽ chiến thắng. Và liều thuốc

hoá giải cho người đột biến những tưởng là con đường giải thoát họ lại

trở thành nguyên nhân gián tiếp đưa cả dị nhân và thường nhân vào cuộc

đấu tranh quyết liệt. Diễn viên góp mặt gồm có Hugh Jackma, Patrick

Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, James Marsden với Bryan Singer là

đạo diễn. Một cuộc chiến để kết thúc tất cả, để đưa ra một phán quyết

cuối cùng…


0
0

 

Phim mới cập nhật