Không gian lý tưởng
Lòng khoan dung - Nguyên nhân diệt vong của nền văn minh

Trong những năm tháng dài đằng đẵng của trái đất, nhiều nền văn minh đã xuất hiện rồi đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Trong video là một sự tóm lược về sự phát triển và biến mất của một nền văn minh. Nói chung đây là câu chuyện về sự đố kỵ và lòng khoan dung.


0
0