Không gian lý tưởng
Review Phim Siêu Hay: KẺ HỦY DIỆT (Phần 5) | Tóm Tắt Phim Mới 2021
Review Phim Kẻ Hủy Diệt Phần 5 | Tóm Tắt Phim Kẻ Hủy Diệt Phần 5 - Review Phim Ke Huy Diet Phan 5 | Tom Tat Phim Ke Huy Diet Phan 5 Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys là phần thứ năm của bộ phim Terminator nói về John Connor là người lãnh đạo loài người đứng lên đấu tranh như đã biết từ những phần trước mang trong mình "Sứ mệnh cứu rỗi loài người John Connor". Một âm mưu mới của SkyNet đáng sợ và nguy hiểm hơn, anh phải làm gì để bảo vệ chính bản thân mình trước sự ám sát của những Kẻ hủy diệt ở quá khứ lẫn tương lai và kết cục có thể thay đổi chiến tranh mãi mãi. #reviewphim #tomtatphim #goosereviews Chúng tôi không sở hữu tất cả các tư liệu trong video mà tuân thủ luật bản quyền và sử dụng hợp lý luật Fair-Use (https://www.youtube.com/yt/copyright/​) Mọi vấn đề vi phạm chính sách, luật bản quyền hay nguyên tắc cộng đồng xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
0
0