Không gian lý tưởng
Sát Thủ Siêu Đẳng

Sát Thủ Siêu Đẳng Sau hai mươi năm tù, Foley đã kết thúc cuộc sống của sát thủ. Khi anh gặp người tình trẻ Iris và chung sống, bắt đầu một cuộc sống mới thực sự. Nhưng quá khứ đã lôi anh vào cuộc chiến chống lại những kẻ thù ghét anh.


0
0