Người Namek xâm nhập vào địa cầu với âm mưu chiếm đóng.Sức mạnh của chúng vô cùng lớn, Goku và những người bạn đã phải dùng đến kế sách sử dụng tiếng sao của Son Gohan để làm tiêu tan sức mạnh của người Namek...


0
0
AutoPlay Replay

Phim cùng danh mục

0
0
 

Phim mới cập nhật