Không gian lý tưởng

Son Of God kể về cuộc đời Chúa Jesus, từ sự giáng sinh thấp hèn, sự dạy dỗ, cho đến cái chết của Ngài trên thập tự giá.


0
0

 

Phim mới cập nhật