Không gian lý tưởng
Phim kể về Steve Jobs, nhà sáng lập công ty Apple, người đã thay đổi cả thế giới công nghệ số...
0
0