Sự khủng khiếp của chiến tranh qua con mắt của một người lính Thế chiến thứ hai thực sự trong Lực lượng Đặc nhiệm Đầu tiên. Sam Byrne là một cậu bé trang trại ở Wyoming, người đã phải nhập ngũ và ra trận để thực hiện nghĩa vụ của mình, mặc dù thực tế là anh ta không muốn “phải giết trừ khi tôi thực sự phải giết.” Anh nhanh chóng biết …


0
0
AutoPlay Replay

Phim cùng danh mục

0
0
0
0
0
0
0
0
01:41:55 HD
M3gan - M3gan (2023)
0
0
 

Phim mới cập nhật