Kha Đạt nhận được một bưu kiện gửi từ 20 năm trước, gợi lại cho anh hồi ức vô hạn, khiến anh bắt đầu cuộc hành trình trở về cố hương.Lần trở về này khiến những điều kìm nén trong lòng Kha Đạt đã lâu được hé mở.Anh một lần nữa được thấy quá khứ, đồng thời cũng nhận ra tương lai.Kha Đạt nhớ đến lời hẹn ước với Hạ Diệp, tiếp tục kiếm tìm trung tâm thế giới mà Hạ Diệp canh cánh nhất khi còn sống.

0
0
AutoPlay Replay

Phim cùng danh mục

0
0
01:21:39 HD
Coda - Coda (2021)
0
0
0
0
 

Phim mới cập nhật