Không gian lý tưởng
Tù Nhân Bất Tử

Đạo diễn: Paul Hart-Wilden Diễn viên: Mike Pfaff, Elodie Hara, Ron Pucillo Nội dung phim: Khi một mũi tiêm chết chóc được thử nghiệm có kết quả bất ngờ làm cho một tù nhân bất tử, những tù nhân hung ác khác bắt đầu bạo loạn, đánh cắp nó để chiếm lấy nhà tù và thế giới.


0
0

 

Phim mới cập nhật