Không gian lý tưởng
Người Vui Vẻ 快樂人兒 • 王祖贤/Vương Tổ Hiền
Music: Người Vui Vẻ 快樂人兒 - Lương Tiểu Băng 梁小冰 Movie: Thành thị điệp nhân 城市猎人, Nghĩa cái vân thiên 义盖云天, Tâm động 心动, Nhật ký đại trượng phu 大丈夫日记... ----------- Joey Wong/王祖贤/Vương Tổ Hiền hiện đại,
0
0