Âm nhạc cổ trang Trung Hoa - Giấc mơ hoa mận

Gió lạnh thổi tuyết rơi

Cảnh quan vùng đất là vùng trũng

Khung cảnh chán nản

Chỉ có hoa mận mới có thể báo trước bình minh

Chỉ có hoa mận nàng mới biết

Khi nào mùa xuân sẽ đến

Gió lạnh cứ thổi

Hoa tuyết cứ bồng bềnh

Nhưng đó là hoa mận, hoa mận

Khi nào em mang bình minh mùa xuân tới

Khi nào em mang bình minh mùa xuân tới

Gió lạnh thổi tuyết rơi

Cảnh quan vùng đất là vùng trũng

Khung cảnh chán nản

Chỉ có hoa mận mới có thể báo trước bình minh

Chỉ có hoa mận nàng mới biết

Khi nào mùa xuân sẽ đến

Gió lạnh cứ thổi

Hoa tuyết cứ bồng bềnh

Nhưng đó là hoa mận, hoa mận

Khi nào em mang bình minh mùa xuân tới

Khi nào em mang bình minh mùa xuân tới


0
0
AutoPlay Replay

Phim cùng danh mục

 

Phim mới cập nhật